Geodeziya va kartografiya yo’nalishi

Geodeziya faoliyati uchun beriladigan litsenziyalar ro’yxati

(.xlsx 53.1Kb, 14.10.2020 holatiga ko’ra)

Geodeziya faoliyati uchun beriladigan litsenziyalar ro’yxati

(.xlsx 53.1Kb, 10.03.2020 holatiga ko’ra)

Kartografik faoliyat uchun beriladigan litsenziyalar ro’yxati

(.xlsx 12.6Kb, 10.03.2020 holatiga ko’ra)

Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

(.xlsx 53.3Kb, 29.10.2019 holatiga ko’ra)

Geodeziya faoliyati uchun beriladigan litsenziyalar ro’yxati

(.xlsx 48Kb, 01.07.2019 holatiga ko’ra)

Kartografik faoliyat uchun beriladigan litsenziyalar ro’yxati

(.xlsx 48Kb, 01.07.2019 holatiga ko’ra)